Be smile Chiangmai สร้างรอยยิ้มที่สดใสด้วยความมั่นใจ    Be smile Chiangmai ฟันที่แข็งแรงขาวสะอาด ย่อมสร้างรอยยิ้มที่สดใสด้วยความมั่นใจ และเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นได้ เมื่อมีสุขภาพฟันที่ดี การบดเคี้ยวอาหาร การออกเสียงเพื่อการสื่อสารย่อมทำได้ดี แต่ทว่า หากฟันเกิดมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันแตก หัก บิ่น สูญเสียเนื้อฟัน หรือฟันมีคราบเหลือง ก็ควรได้รับการดูแลรักษาที่ตรงจุด ปัจจุบันมีนวัตกรรมการรักษาและบูรณะฟื้นฟูฟันให้กลับมาแข็งแรง สุขภาพฟันดี […]